Kaer Varuna

Hvem

 • Glamgrim
 • Vaydir
 • Kazim

LP
4000

Hovedpunkt

 • Start Horrokulttempel etter storkampen, binder fangene og begynner å gjennomsøke tempelet.
 • Finner rustning og våpen fra med merke fra den Thrulsk arme, stor nethermancer grimoire, statue av verjigorm og veggtepper av horrornes herjinger
 • Den ene fangen har fått tak i en kniv og dreper de andre fangene.
 • Glamgrim begynner forhør, han sprekker når Kazim begynner med pain spells
 • Han var bare en vanlig kultist fra fattig familie. Kontakten var gjennom kapteinene som er døde. Sjefen var en mystisk alv med mørke klær og en spesiell rustning av krystall. Han tror kryssene på kartene er andre baser, inkludert det nye krysset nord for Bartertown. Den Thrulske rustningen tilhørte en soldat som ble tatt til fange, han ble ført til et annet sted, kanskje et av kryssene er et fangested.
 • Vi henretter ham som den forræderen han er.
 • Vaydir og Glamgrim hugger istykker den store statuen av horroren. Vi stabler veggtepper, bord og senger i hauger og setter fyr på det, så basen er ubrukelig for en tid fremover ihvertfall.
 • Vi trasker sørover og østover i jungelen og leter etter neste kryss. Kazim har onde drømmer.
 • Etterhvert kommer vi over en gammel sti og følger den til en huleåpning.
 • Vi undersøker og finner en gammel trapp. Trappen viser seg å være en felle for trinnene glir sammen og danner en sklie. Vaydir sklir ned, men Glamgrim og Kazim klarer å kaste seg unna.
 • Etter en omfattende klatreprosess kommer Glamgrim og Kazim seg ned til Vaydir.
 • Det er en stor hule med en elv som renner gjennom og noe som ser ut som en inngang til en Kaer på andre siden.
 • Glamgrim bruker sine nye krigerevner til å fly over elven, mens Vaydir og Kazim må vasse over.
 • Midt uti blir de angrepet av en flygende horrorconstruct, men den tar Kazim seg enkelt av med et pain spell
 • På den andre siden kan vi konstatere at vi har kommet til Kaer Varuna. Vi begynner undersøkelsen av Kaeren
 • Det er tydelig at Kaeren er utryddet for lenge siden og innboerne døde i kamp.
 • Vi finner boplassen med flere dagbøker og kan lese om at Kaeren ble forseglet av en fremmed alv Tyrlaan, men beboerne mener han svek dem for horrorne kom gjennom og de ble tilslutt utryddet.
 • Vi finner et soverom med en stor kjele som er brukt til å koke blod, Kazim antar at en nethermancer kan ha operert her i nyere tid. Vi finner en fange, den Thrulske speideren innelåst i en celle og befrir ham. Han ble ført hit gjennom en beinsirkel.
 • Vi hører fottrinn og vi legger oss i bakhold. En gruppe kadavermenn blir fort ryddet av banen, men det dukker opp noe som ligner en horror. Etter en kort kamp flykter skapningen og når vi følger etter er det bare en illusjon av den igjen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.