Den røde død
Den røde død
Setting: Sylvania, mørkeste middelalder
GM: Harald
Type: Intrigelaiv
System: Haralds
Forrige laiv: {$forrigelaiv}
Neste laiv: {$nestelaiv}

Den verste pesten i manns minne, Den røde død, herjer provinsen Sylvania. Tusentalls av mennesker er døde, hele landsbyer er lagt øde og mange familier er utvisket fra jordens overflate. Dødsskrikene fra pestbefengte ofre kan høres over hele Sylvania. De som fortsatt er i live frykter for sitt eget liv. I all sin vrede har Gud nå latt sin harme ramme Sylvania, for alle de synder som har blitt begått siden tidenes morgen, og sluppet løs Den røde død. Men i all denne elendigheten har Sylvanias verdslige leder, Prins von Diablo, invitert samfunnets øvre sjikt til sitt slott for beskyttelse mot Den røde død. Gjestene har ankommet, frie for pest, og dørene til slottet er lukket og forseglet. For om pesten herjer der ute, skal de privilegerte feste, drikke og spise til Den røde død har reist fra landet!

Med Gud og Prins Diablo’s beskyttelse, Bon Apetit!

Roller

Rolle Spiller Beskrivelse Skjebne
von Diablo Rune Prins Sønn til den avdøde Kong From. Nåværende hersker, men ikke kronet konge ennå.
Horrong Finn Olav Erkebiskop Kristen gudsmann. Store evner til å helbrede. Fanatisk i sin tro. Ryktes å ha evnene til reinkarnasjon.
Grymfeldt Tord Hertug Lat hertug som er veldig opptatt av titler og makt. Rikeste mann i Sylvania.
Kruel Greve Anders Mørk mann og leder av det mektige grevskapet, som styrte Sylvania før det ble et kongedømme. Erklært hedning.
Frank Farmer Stein Bonde Dum bonde, kan dyrke poteter.
Magus Morbid Tård Erkemagiker Dyktig magiker. Har stor magiske evner, har svar på det meste. Kan bruke magi til å finne svar.

Kveldens hendelser

 • Prins von Diablo har mistanke om at det han har en ukjent, eldre bror. Han tror også at den gamle kongen ble myrdet. Han ønsker også å finne en slektning han kan alliere seg med. Han har en ring og en mynt(?).
 • Hertug Grymfeldt har sluppet løs pesten for å ta livet av den gamle kongen. Han har også bevitnet at kongen faktisk ble drept av erkebiskop Horrong. Han har en mynt og en del av slektstreet.
 • Erkebiskop Horrong vet at kongefamilien stammer fra en blasfemisk skikkelse. Kongefamilien må derfor utryddes. Han har en ring og den delen av slektstreet som viser stamfaren.
 • Grev Kruel ønsker å finne ut hvem hans stamfar var og så fremsi et rituale som vil reinkarnere ham som sin stamfar. Deretter skal han gjeninnføre grevskapet som kontrollerte landet for 200 år siden, drepe alle de andre spillerne og så legge resten av verden i et evig mørke.. Han har en mynt og to deler til et dolkerituale. Disse delene vil han bytte mot andre gjenstander, helst slektstreet.
 • Erkemagiker Magus Morbid har bygd en maskin som gjør om bønder til mana. Pesten truer imidlertid med å stoppe forsyningene hans.. Han har en ring(?) og en mynt(?)
 • Frank Farmer vil stoppe Magus Morbids slakt på bønder. Han har en mynt, en del av slektstreet og en del av dolkeritualet.

Grev Kruel er en svært arrogant og usympatisk mann som er mer enn 1000 år gammel(!). Han har lenge vært på leting etter navnet på hans far, som han trenger for å utføre et rituale som vil gjøre ham super-mektig. Letingen har ført ham hit til Sylvania hvor han har vært greve i 100 år. Han vet at navnet på hans far finnes på et slektstre, og jobber hardt for å få dette slektstreet fram i lyset. Det er kjent at dette slektstreet er delt opp i tre deler.

Når Kruel ønsker seg noe sterkt kan han være ganske innsmigrende og raus. Han lover Frank Farmer et eget grevskap, han lover erkebiskop Horrong å bygge kirker. Han lover von Diablo evig troskap, og han lover hertug Grymfeldt å avsløre kongens morder. Etter hvert klarer han å overtale alle de andre på festen om at det beste er at alle tar fram sin del og setter det sammen i alles åsyn. Horrong ønsker å holde stamfaren skjult, men blir nedstemt av de andre. Fra slektstreet viser det seg at Kruels far er selveste Judas Iskariot(!). Slektstreet viser også at hertug Grymfeldt er von Diablos eldre bror og at Kruel selv har større rett på tronen enn dem begge. For ikke å avsløre at han er 1000 år gammel, avfeier Kruel dette med at hans familie stammer fra Grev Kruel den første, som altså levde for 1000 år siden. I alles påhør frasier Kruel seg sin eventuelle arverett for å sikre de sterke alliansene han har med både von Diablo og Grymfeldt.

Horrong begynner å bli nærgående ang. Kruels stamfar. Kruel vrir seg unna ved å kreve at rådet først diskuterer mordet på kong From. Det har nemlig blitt funnet en dagbok som indikerer at Horrong var innblandet i kongens død. Hertug Grymfeldt anklager erkebiskopen for mord, men erkebiskopen sier han har bevis for at hertugen selv er ansvarlig for kongens død.

Det blir bestemt at rådet må drøfte disse begivenhetene i rådssalen. Alle går ut og ingen tenker på å ta med seg slektstreet. Grev Kruel passer på å gå ut sist og sikrer seg dermed dette relikviet. Han har nå det han trenger for å utføre reinkarnasjonsritualet. Kruel er nå super-mektig (10 i kamp og immun mot magi).

I rådssalen dukker det plutselig opp en kappekledd skikkelse. Det er Pesten, manifestasjonen av ritualet hertug Grymfeldt har utført. Han spør alle som er tilstede om hva de heter. von Diablo svarer han er kongens sønn, og pesten går videre. De andre avlører sine rett navn. Da pesten har gått runden, retter han sverdet sitt mot Horrong og hogger ham ned! Grev Kruel og von Diablo prøver så begge å knabbe erkebiskopens magiske ring. Da gjenoppstår Horrong som har kastet et gjenfødelsesrituale. Grev Kruel benytter sjansen til å kaste seg på kne og be om å bli døpt til den kristne tro. Horrong ønsker ikke dette, men kan ikke nekte å døpe en angrende synder. Horrong vurderer å prøve å kutte strupen på Kruel, for så å reinkarnere ham (under sin kontroll). Han er imidlertid usikker på om han er sterk nok til dette, og velger å la være. Han får så et syn fra Gud som sier at greven ER Judas Iskariot reinkarnert! Horrong nekter da å døpe ham, noe som gjør Kruel rasende!

Det blir så bestemt at Morbid skal utføre et sannhetsrituale. Men hva skal han spørre om? Hertugen ønsker å vite hvem som myrdet kongen, mens Horrong vil vite om Kruel er Judas himself. Kruel og de andre vil derimot heller vite hvem som slapp løs pesten.

Før rådet kommer til enighet dukker Pesten opp på ny. Pesten går til hertugen, kaller ham for "mester" og krever et nytt offer siden Horrong gjenoppstod fra de døde. Hertugen peker nå ut Frank Farmer(!). Frank Farmer dør. Grev Kruel passer på å ransake Frank Farmer når ingen ser på. Han har en mynt som gir mer mana og den tredje biten til dolkeritualet. Nå har plutselig Kruel alle de tre bitene selv! Dette ritualet gir ham et sverd som gir ham +5 i kamp

Det er nå klart at rådet må vite hvorfor Pesten kalte Grynfeldt for "mester". Morbid utfører et sannhetsrituale som avslører at Grymfeldt utførte pest-ritualet. det kommer også fram at han gjorde det for å drepe kongen (sin egen far). Rådet dømmer nå Grymfeldt til døden, og von Diablo dreper ham. Han har nå fjernet den argeste konkurrenten til tronen, ettersom Kruel i alles påhør har sagt fra seg denne retten.

Når alle har forlatt salen, utfører Grev Kruel dolkeritualet. Med mynten utfører han i tillegg et rituale som gir ham +1 kamp. Han har nå 16 kamp og er immun mot magi!

Tilbake i den lille salen dukker plutselig to prester opp. De forteller Horrong at Judas Iskariot er gjenoppstått, personifisert i grev Kruel. Prestene og erkebiskopen angriper Kruel med magi: "Dersom du er Judas Iskariot, ta en i skade!", messer de. Kruel er selvsagt immun og tar ingen skade, men dette angrepet gjør ham rasende. Han spretter opp, drar opp sitt monstersverd og hugger ned alle tre. De klarer ikke yte særlig motstand og faller døde om.

Erkebiskopen gjenoppstår for andre gang, men gjør lurt i å spille død…

De tre siste gjenlevende festmedlemmene er prins von Diablo, erkemagiker Magus Morbid og grev Kruel. Erkemagikeren er tydelig nervøs siden grev Kruel er immun mot magi.

Grev Kruel beklager blodet, men hevder hans ære krevde at han hogg ned de som kom med slike forferdelige anklager. Von Diablo sier seg enig og benåder Kruel. Da snur greven seg mot Diablo og sier at han har ombestemt seg: Han vil gjerne overta tronen selv. Så dreper han von Diablo med et sverdhogg i brystet. Selv om von Diablo har 8 i kamp er han ikke lenger noen match for Kruel.

Kruel er usikker på hvor sterk Morbid er. Han innser også at for å legge under seg hele verden kan han ha bruk for noen med bedre magikunnskaper enn han selv. Han gir derfor Magus Morbid valget mellom å sverge ham troskap eller dø. Selvsagt skal han få uendelig med bønder til sin maskin. Morbid nøler ikke med å legge seg på kne foran Greven.

Verden ligger nå for grev Kruels føtter..!

Mwaaaahahahahaahahahahahaaaa!!!

Etterspill

Minnerike Hendelser

 • Da vi oppdager at det faktisk ER banan på bananpizzaen.
 • Da rådet blir enige om å oppgradere Alfonso til erketjener.
 • Da rådet bestemmer å samle hele slektstreet i alles nærvær.
 • Da erkebiskop Horrong gjenoppstår fra de døde, og grev Kruel lar seg døpe til den kristne tro.
 • Da hertug Grymfeldt får Pesten til å drepe Frank Farmer (uskyldig), i stedet for von Diablo (konkurrent til tronen), erkebiskop Horrong (vitne), Magus Morbid (kan finne ut hvem som slapp løs pesten) eller Kruel (skummel fyr). Totalt kaotisk og 100% i karakter!
 • Da Grymfeldt bruker et kaosrituale som fratar ham et kamppoeng, i stedet for å gi ham to.
 • Da Grymfeldt dømmes til døden av rådet og von Diablo hugger ham ned.
 • Da Kruel utfører Dolkeritualet og får et kjempesvært Monstersverd.
 • Da de andre gjestene får se Monstersverdet til grev Kruel (som han prøver å gjemme bak ryggen).
 • Da grev Kruel angripes av Erkebiskop Horrong og prestene. Og Kruel avslører: "Jeg er immun mot magi!" Og dreper alle tre i et hogg >:*)
 • Da von Diablo benåder Kruel, og Kruel svarer med å drepe von Diablo!
 • Da erkemagiker Magus Morbid sverger evig troskap til grev Kruel.

Handouts og dokumenter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.