Dahlfamilien

Introduksjon til Thor Dahl laivkonseptet

Thor Dahl universet er en laiv og rollespillsetting funnet på og utviklet i fellesskap av alle medlemmene i  Rollespillgjengen. Settingen er basert på familieintriger i et multinasjonalt familieeid konsern, men med overnaturlige elementer side om side med budsjettkalkyler og powerpoint presentasjoner. En rekke sub-settinger er etablert i dette universet, hvor settingene deler elementer fra Thor Dahl universet, men har en egen tone, som horror og konspirasjonsteorier i  ParaNOIA, kriminalitet og harryfaktor  Sorte Får og  Showdown in Little Karasjokk og crazy i  Apestreker. 

Se også: Opprinnelsen til minilaivsettingen Thor Dahl

Se også: Liste over minilaiver bla. i settingen Thor Dahl

Introduksjon til familien Dahl

Se også: Historien til Dahlfamilien

Dahlfamiliens dynasti er grunnlagt av Thorelius Dahl. Thorelius grunnla familieselskapet TDFS i Sandefjord. TDFS eies kontrolleres av familien og har senere vokst til å bli et multinasjonalt selskap, særlig under Thor Dahl. Men det er kommet fram at Thor egentlig brukte selskapet som et verktøy for å gjennomføre Thors Plan.

Dahlfamiliens medlemmer har ofte hatt sentrale posisjoner i selskapet og har vært trofast assistert av Modahlfamilien. En gren av Dahlfamilien ble forent med den bryktede Rinnanfamilien, og selv om de ble betraktet som Sorte Får, har enkelte av DahlRinnan-grenen fått posisjoner i firmaet.

Dahlfamiliens nemesis har tradisjonelt Tötenskioldfamilien. Men etter å ha utkjempet en kostbar krig, sluttet familiene fred og samarbeidet mot de felles fiendene Espen Dahl, Pavelus Modahl og hjalp hverandre med å gjennomføre Thors Plan og redde verden fra astroiden Niburu.

I denne siste kampen, ofret familiens patriark, Gregers Dahl livet. En æra er over og det har blitt ytterligere markert av Thorelius Dahls tilbakekomst. Jorden er reddet, men hvem vet fremtiden vil bringe.

Medlemmer som er roller

anita.jpg anne.jpg ari.jpg barry.jpg basse.jpg
Anita Dahl Anne Dahl Ari Dahl Barry Dahl Basse Dahl Rinnan
berit.jpg birger.jpg borger.jpg daniel.jpg didrik.jpg
Berit Dahl Rinnan Birger Dahl Borger Dahl Daniel Dahl Didrik Dahl
elfrid.jpg fritjof.jpg jokka.jpg juanita.jpg jathilde.jpg
Elfrid Dahl Fritjof Dahl Jokka Dahl Rinnan Juanita Loco Jåthilde Hoffnarr
martha.jpg no-pic.jpg tolleff.jpg thorjr.jpg thorelius.jpg
Martha Dahl Matilde Dahl Tolleff Dahl Thor Dahl Jr Thorelius Dahl (NPC)
ulrik.jpg
Ulrik Dahl
Døde medlemmer
no-pic.jpg elise.jpg espen2.JPG gregers.JPG lulu.jpg
Egon Dahl Elise Dahl Espen Dahl Gregers Dahl Lulu Dahl Rinnan
jorgen.jpg rune.jpg stein.jpg thor.jpg thora.jpg
Jørgen Dahl Rune Dahl Stein Dahl Thor Dahl (NPC) Thora Dahl (NPC)
thoralf.jpg torjorgen.jpg no-pic.jpg werner.jpg
Thoralf Dahl Tor Jørgen Dahl Torunn Dahl Werner Wendelson

Medlemmer som ikke har vært roller

Benny Dahl
I motsetning til faren, Thoralf og brødrene Egon og Kjell, har Benny viet seg 100% til familiebedriften. Han ble plukket ut av Gregers som et viktig talent. Han har styrt TDFS Norge, først som visedirektør og senere som direktør.

Gregers "Goggen" Jr Dahl
Sønnen til Gregers og Lulu. Goggen har gjennomgått avansert genetisk behandling ved Dr. Jösefs laboratorium for å fjerne Rinnangenene. Nå er begge foreldrene døde, og Goggen har fått opprettet James Bunn Modahl som verge.

Johanne Dahl
Etter at Anita Dahl begynte å bli fraværende fra sjefsstolen i TDFS Mineral, har Benny og Gregers satt inn dette unge talentet.

Kjell Dahl
Kjell Dahl er etter sigende ikke interessert i forretninger, men skal ha et talent for humor og stand up komedie. Han skal ved flere anledninger ha gjort narr av ledelsen i TDFS, bla. Gregers.

Princ Ari Dahl
Sønnen til Ari og Anne Spanka. Didrik adopterte han, da alle trodde Ari var død, og fikk overført foreldreretten til seg da han skilte seg fra Spanka. Ari er tilbake, men hvem som er den ansvarlige forelderen nå, er umulig å si.

Robert Dahl
Lillebroren til Didrik. Har stått i skyggen av sin bror, men er ute etter å seg bemerket.

Døde medlemmer som ikke har vært roller

Alfred Dahl
Vi vet ingenting om han.

Anker Dahl
Vi vet ingenting om han.

Didrik Dahl d.e.
Vi vet ingenting om han.

Eskil Dahl
Vi vet ingenting om han, bortsett fra at han etter sigende skulle vært dårlig i forretninger.

Gretchen Garbo
Den ukjente datteren til Thor Dahl som Thor fikk i sin ungdom med en tjenestepike ved esti.

Jørund Dahl
Jørund Dahl var utdannet forretningsadvokat, men var også et forretningsgeni. Han nøt stor tillit hos Thor, som lot han investere store deler av familiens formue. Dette gjorde
han med enorm suksess. Var mentoren til Daniel Dahl.

Roald Dahl
Vi vet ingenting om han.

Wally Wendelson
Vi vet ingeting om han, bortsett fra at han var faren til Werner og sønnen til Wanker.

Wanker Wendelson
Tvillingbrorern til Elise Dahl og sønn av Thora Dahl. Vi vet ikke hva som skjedde, men barnebarnet hans, Werner, var en viktig person for familien.

Slektstre

dahlfamilietre.pdf
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.