Didriks julebrev 2010

Kjære familie,

Ledelsen i TD FS, representert ved undertegnede, vil med dette ønske dere alle en Riktig God Jul.

Vi legger nå bak oss et turbulent år, hvor Familien og Selskapet har vært under press fra flere kanter.

I året som har gått har familien Dahl vist en enestående evne til å samle seg og legge indre uenighet til side når en Fare truer utenfra. Jeg sikter selvsagt til Krigen mot de Onde Tötenskioldene. En Krig jeg har full visshet om at vi vil gå Seirende ut fra. Noen av oss er dessverre ikke lenger blant oss, både som en direkte og som en indirekte følge av denne Krigen, og flere vil nok dessverre følge før Seieren er Vår, men vit at for all fremtid skal de som faller fra for alltid Hedres og Æres.

Jeg kan nemlig bringe Eder en stor Nyhet. Familiekrypten på Hvaler er ikke lenger et sikkert sted, og jeg, Didrik Dahl, har derfor i dag personlig reist Grunnstenen til Taj Dahlal, Dahl-familiens storslåtte mausoleum i Sandefjord, hvor vi heretter vil legge våre Døde til hvile slik at de for alltid vil bli husket. Så: La oss hedre våre falne helter med en rungende Skål!

God Jul,
-> Didrik, VCEO <-

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.