Det hendte i de dager...

Det hendte i de dager, da Kong Haakon var konge i landet, at en mann med navn Jørund fikk et kall fra en engel. Et kald vinterkveld, da han var på veg hjem fra sitt arbeide, så han engelen komme fra himmelen og tale til han:
Jørund, en frelser skal komme fra din slekt
Gud har hørt din bønn. Din kone skal føde deg din tredje sønn
Og du skal kalle han Espen, Dr. Espen Dahl
Han skal bli en fryd for verden, og mange skal glede seg over at han blir født

Jørund sa så til engelen:
Hvordan kan du være sikker på dette?
Jeg har allerede to barn, Fritjof og Roald, og syntes det i grunn er nok med de
Kan ikke noen andre bli far for denne Dr. Espen Dahl?

Da svarte engelen:
Jeg er Gabriel, sendt fra Gud for å tale til deg.
Nå skal du ti stille og ta imot din sønn, og oppdra han i beste kristne tro
Så sier Herrens ord!

Så forsvant engelen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.