Espen metter 5000

Dr. Espen Dahl dro så bort for å være litt for seg selv. Men folkemengden fant han igjen og oppsøkte han på hans hemmelige skjulested. De ba han om å velsigne dem, for de var alle fattige og sultne, og de visste at Espen var istand til å gjennomføre mirakler. Espen talte så til folkemengden:

Dere er sultne og tørste. La meg stilne deres sult og tørst

Folkemengden, som nå talte 5000, siden flere hadde kommet til, samlet seg rundt Dr. Espen Dahl og hørte han tale. Det de var vitne til på dette sted vil for alltid være husket som en pillar i verdenshistorien. Her, på dette sted, på dette lille bjerget rett utenfor Sandefjord, bak Østi, der hvor Moses engang hadde fått overlevert de 10 bud fra Gud Fader, der hvor Jesus engang talte til sine disipler, og der hvor Judas, forræderen, overleverte Jesus, sønnen, til Belsebubs krek, romerene. Der, akkurat der, ble folkemengden som nå var samlet vitne til en av historiens mest betydningsfulle taler. Det var på dette sted at Dr. Espen Dahl, for første gang, talte sin Bergpreken.

Bergprekenen er et kapittel for seg selv, for etter fire timer talte Dr. Espen Dahl de siste ord fra sin preken:

slik lyder herrens ord. Amen

Fire timer, og fortsatt talte folkemengden 5000. Fire timer, og Guds ord var overlevert fra Gud til menneskene via leppene til Dr. Espen Dahl. Og det var etter disse fire timene at miraklet manifestet seg. For Espen talte da sine berømte ord til den tause folkemengden:

Dere sa dere var sultne? Der sa dere var tørste? Er dere nå, etter fire timer, mette på Guds ord? Er deres ørers tørst etter å høre det kristne budskap stilnet?

Folkemengden svarte et buldrende JAA.

Dr. Espen Dahl avsluttet talen:

Jeg tenkte meg så. Miraklet er fullbyrdet

Og slik mettet Dr. Espen Dahl 5000!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.