Espens 2.brev til sønnen

Kjære kristne gudesønn, Didrik Dahl, den rene.

Jeg må virkelig beundre ditt rene sinn, kjære Didrik. I en tid som denne er det oppgaver få av oss vil ta tak i. Du har gjort oss alle en bjørnetjeneste. Jeg er sikker på at jeg taler på vegne av hele familien når jeg uttrykker min innerste takk til dine handlinger. Gud være med deg.

La meg forklare: Som alle vet

Hammeren vil falle

Dette er i Guds ånd. Belsebubs krek skal hamres ned i jorden, og verden skal igjen bli fri for disse krek slik at de gode kristne kan herske på nytt. Men med hammerens fall vil det være et behov plass, plass til døde kropper. Jorden kan fylle så mye, men jeg hadde ikke i mine planer tenkt på dette praktiske problem, denne lagringsplassen som trengs etter at hammeren har gjort sin oppgave. Men med det nye mausoleumet til Dahls har ingen i vår familie noe å frykte!

Det finnes to typer Dahls:

  • Den kristne Dahl, eksemplifisert av min sønn Barry Dahl
  • Den ukristelige Dahl, eksemplifisert av Belsebub Dahl

De kristne Dahls har ingenting frykte. Hammeren vil ikke ramme disse, og jeg vil sørge for at de kristne Dahla kan fly mot himmelen som englene når hammeren rydder opp. Men for de ukristelige Dahls er skjebnen klar: hammeren vil ikke spare på noen. Men likevel, barmhjertigheten er ikke død. Mauseleet skal fylles opp av de ukristelige Dahls. For selv Jesus hadde omsorg for disse krek. Han klandret de ikke, men tok de til seg og ba for de. Akkurat som vi skal begrave de ukristelige Dahls i vårt Mausoleum.

Kjære gudesønn, du har min fulle støtte i ditt siste prosjekt. Og la meg komme med et forslag, dog noe kontroversielt, men i slike tider må man ofte ty til kontroversielle midler:

La oss innvie Mausolet med hammerens første offer. La oss innvie Mausolet med selveste Belsebub Dahl!

Det ville ha vært en storslått åpning. Jeg håper Belsebub Dahl innser sin rolle her. Jeg håper han møter oss på åpningsfesten og gjør sin plikt.

Mvh
Dr. Espen Dahl

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.