TDFS selger seg ut av Haiti
finansavisen.gif

Finansavisen 15.07.09: Markedet ragerte negativt idag på nyheten om at Thor Dahl kvitter seg med sine eiendommer og aktiva på Haiti. Flere børsnoterte selskaper, som eies av Thor Dahl FS, ble straffet med et aksjefall og dette ble ledsaget av en generell nedgang på Oslo børs.

Thor Dahl FS er som kjent ikke på børs, men det knytter seg stor spenning til om den nye lederen av selskapet vil ta selskapet på børs. Investorer som Øystein Spetalen og Peter Strdalen, råder Gregers Dahl til å hyre inn dyktige "ryddefolk" og børsnotere selskapet. "I mange år har man sett på Thor Dahl FS som staten, trygt og godt for de ansatte. Men jeg stiller meg tvilende til hvor lenge familien kan bære negative budsjetttall. En endring er nødvendig", mener Spetalen, som ikke vil spekulere i om han vurdere mulige oppkjøp, skulle dette bli aktuelt. Andre er uenige. "Det ville være svært uklokt av Gregers Dahl å ta selskapet på børs i en så sårbar overgangsperiode", sier hotellkongen og finansmannen Olav Thon. "Is i magen er det som er nødvendig nå, ellers kommer mange arbeidsplasser i Norge til å ryke".

Situasjonen er likevel ikke så dyster. De fleste analytikere forventer at nedgangen er midlertidig. Som en kilde sier: "Når man tenker etter, hva var det de egentlig drev med på Haiti? Jeg tror ikke dette kommer til å få langsiktige konsekvenser".

Gregers Dahl er som vanlig ikke tilgjengelig for kommentar, men kilder sier at en av hans slektninger, Didrik Dahl, var ansvarlig for å håndtere en avtale om overtagelse, angivelig til lokale krefter. Det sies at Didrik Dahl er en av de voksende stjernene innenfor konsernet. Finansavisen vil komme tilbake med et portrett av denne finansmannen i en senere utgave.

Likestillingsminister Anniken Huitfeldt (AP) er blant de som stiller seg skeptisk til om Thor Dahl bør komme på børs. "Da må de underkaste seg bestemmelsene for 40% kvinner i styret, noe jeg tror de vil få store problemer med", sier hun til Finansavisen. "Selskapet er kjent for å være et gubbevelde."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.