Høstsamling 2018

Tidspunkt: 9. - 11. November 2016
Sted: Sandefjord - Østi

Fredag 9. November

  • Ankomst

Lørdag 10. November

  • Laiv ved Morten og Pernille

Søndag 11. November

  • Rydding
  • Brettspill
  • Avreise
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.