Hotell Rinnan
Hotell Rinnan
{$caption}
Hvor: Hvaler
Eies av: Dahlfamilien
Status: Velholdt

Beskrivelse

Hotell Rinnan ligger på idylliske Nordre Sandøy på Hvaler. Hotellet eies av Dahlfamilien og drives av Modahlene. Hotellet brukes flittig av Dahls, men har beskjedent med gjester ellers siden man ikke reklamrerer noe aktig for hotellet. Noen nysgjerrige trekkes hit likevel, som følge av den makabre og myteomspunnede historien hotellet her. Gjester fraktes fra Skjærhalden i båt til en brygge nedenfor hotellet.

Hotellet har eget kapell og egen krypt for familien Dahl.

Life og Destiny-ringene lå begravet her i mer enn femti år og kan ha satt sitt preg på hotellet og de som har oppholdt seg her over tid.

Historie

1910: Alfons Mosabjønn setter opp et hotell på tomta som blir et populært feriested for velholdne, unge mennesker, kanskje også Dahlfamilien.
1920: Hotellet brenner ned etter at Mosabjønns kone, Røykhilde Mosabjønn, røyker på sengen. Ronny Rinnan kjøper tomten og gjenoppbygger hotellet.
1920-1930: Hotellet blir et populært tilholdssted for Rinnanfamilien og regnes dermed ikke lenger som et statussted.
1930-1940: Sheriff Pungstad sørger for å sende mange av Rinnanfamilien i fengsel eller til Thorelius Hvile.
1940-1944: En nazikult etablerer seg i området det gjør også motstandsbevgelsen og begge parter bruker hotellet som base. Gregers Dahl, som er en ung gutt på denne tiden, tilbringer flere somrer her og blir kjent med Ronny. Gregers brukes som løpegutt for motstandsbevegelsen av Ronny.
1944: En rekke drap skjer på hotellet, bla. på høytstående nazister. Ronny blir skutt og havner på sykehus. Hotellet stenger.
1945: Ronny kommer tilbake etter krigen og fortsetter driften sammen med Elise som han gifter seg med. Hotellet frister blandt annet med mordsafari.
1948: En rekke nye dødsfall skjer rundt hotellet. Ulrik Dahl gjester hotellet. Mr P blir manet frem og mister Life og Destiny ringene her. Ronny som var blitt besatt av Mr. P, blir gal når han forstår at han har manet frem Mr. P, og havner på galehus. Hotellet stenger påny.
1949-19xx: Elise Dahl tar over driften av hotellet.
19xx: Hotellet gjennåpner. Dahlfamilien er nå eiere og har krav om at det alltid skal være rom tilgjengelige for deres familie. Modahlene overtar driften. Det installeres en familiekrypt i kjelleren.
1969: Jurgen Salasjenko besøker hotellet.
1975-1985 Tolleff tilbringer mange somrer her.
2009: Familiemøtet holdes her. Det holdes en seremoni for Tolleff Dahl og urnen hans plasseres i krypten. Didrik og Anna Spanka gifter seg. Dahl Security og Slacker Security skyter på hverandre. Life og Destiny blir funnet igjen.
2010: Rüpert Tötenskiold dukker plutselig opp naken innesperret i krypten. Tolleffs urne ligger veltet.

Nyheter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.