The Return of the King
The Return of the King
Setting: Warhammers Fanasy
GM: Harald
Type: intrige
System: Haralds
Forrige laiv: {$forrigelaiv}
Neste laiv: {$nestelaiv}

Året er 1599 og vi befinner oss i det store menneskeriket “The Empire” i Warhammers Fanasy verden. For to dager siden døde Kong Franz XXV etter plutselig å ha blitt syk. Men The Empire må komme videre, en ny konge må utpekes.

Table of Contents

Roller

Rolle Spiller Beskrivelse Skjebne
Baldus von Noldus
Prins Gunther
Stadtholderen
Orkekongen
Magus
Sigmar
Dark elf liche

Bakgrunn

Året er 1599 og vi befinner oss i det store menneskeriket “The Empire” i Warhammers Fanasy verden, som har i alle årenes løp vært et kongedømme og selv pulsåren i de den gode allianse sine landområder. For to dager siden døde Kong Franz XXV etter plutselig å ha blitt syk (mageknip) for en uke siden. Han har ligget med store smerter, og har de siste dagene vært mer eller mindre bevisstløs og ikke i stand til å snakke eller kommunisere. Da hans død ble kjent morgenen for to dager siden var det stor sorg i Altdorf (hovedstaden og kongens tilholdsplass i The Empire). Noen spådde verdens undergang, for dette var første gangen i historien av kongen i The Empire dør i så ung alder, Franz XXV rakk bare å bli 55 år! Kongen ble raskt gravlagt og en passende sermoni ble holdt dagen etter. Men The Empire må komme videre, en ny konge må utpekes.

Tradisjonen tro skulle dette være en enkel sak, men siden Kong Franz XXV aldri fikk den sønnen han ønsket seg, så begynte problemene å tårne seg opp. Kongens ste-sønn, Prins Günther Gürf, mente at han hadde krav på tronen siden han var nærmeste levende slektning. Dette var Kongens Stadtholder, Georg Winter, sterkt uenig i og mente at han måtte styre inntil ”en passende løsning” kom på sin plass. Krangel brøt ut mellom Günther og Georg, men det ble så oppdaget en eld-gammel lov av den lærde nerden Baldus von Noldus som sier at ved evt tvister og ueinghet ad konge-eleksjon, skal et demokratisk valg gjennomføres. Günther og Georg godtok dette og det skal derfor arrangeres et valg om noen dager. For å få oppriktige kandidater er regel den at den som vinner blir konge, mens de andre kandidatene er i den nye kongens varetekt og han kan gjøre hva han vil med de. Günther sto frem som kandidat til konge-vervet, men flere meldte seg også. Svane-ridder Felix Gullhjerte, sjefsridder og overhode i den legendarisk svane-ridder ordenen har også meldt seg som kandidat. Til å lede valget og sikre for at alt går riktig for seg er øverste primus magus i The Empire Gerhardt von Goldh blitt utpekt. I mellom tiden er det stadtholderen som styrer i konges sted, inntil den nye kongen blir utpekt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.