Kongeriket
Kongeriket
Setting: Earthdawn
GM: Harald
Type: intrige
System: Haralds
Forrige laiv: {$forrigelaiv}
Neste laiv: {$nestelaiv}

I det store kongeriket ligger gamle-kongen for døden. Hans kroniske dysleksi har utviklet seg til en ondartet kreft type med astma svulst, noe som har gjort han sengeliggende og ute av stand til å styre kongeriket. Man regner med at kongen snart vil dø, og at en av hans sønner eller døtre vil ta over tronen.

Roller

Rolle Spiller Beskrivelse Skjebne
Rufus Rimslim Reich-kansler
Griselda Gru
Fjodor Fungus Pung
Tjarvtufs Tvinnfinger
Heldbard den Hellige Necromancer

Bakgrunn

I det store kongeriket ligger gamle-kongen for døden. Hans kroniske dysleksi har utviklet seg til en ondartet kreft type med astma svulst, noe som har gjort han sengeliggende og ute av stand til å styre kongeriket. Som erstatter har riks-kanseller Rufus overtatt mange av oppgavene, til bøndenes forferdelse. Rufus er kjent som en bonde-hater, og har til vane å svi ned de åkrene han kommer over. Men dette er ingen varig situasjon: Man regner med at kongen snart vil dø, og at en av hans sønner eller døtre vil ta over tronen. Det har derfor blitt kalt ut bud til kongens barn Griselda Gru, Tjarvtufs Tvinn-finger, Heldbard den hellige, Grums-mark GoFot og Fjodor Fungus-pung. Siden alle var født på samme dag (de er 5-linger), så er det ennå ikke fulstendig avklart hvem som skal overta tronen etter faren. Etter Jordmorens minne, var Griselda den første som ble født, men det ryktes at Grums-mark hadde var en fot foran. Andre teorier eksisterer også. Uansett, alle kongens barn er nå kommet til slottet, og det skal avgjøres hvem som skal overta tronen. Etter loven, når det foreligger en tvist som dette, skal det holdes et valg! Dette er noe Heldbard er sterkt for, siden han er den mest populære av de alle. Tjarvtufs og Fjodor er sterkt imot dette, og har febrilsk de siste dagene forsøkt å finne en alternativ løsning. Hvordan skal dette ende?

  • Rufus kontrollerer byen i kongens sted, og har dermed kontroll over alle troppene. dette er ganske mange, og betydlig mer enn de troppene barna har fått lov til å ta med inn i byen.
  • Det skal holdes valg neste dag. da må man stemme for en konge. inntil da, har ingen tropper tilgang til innerste delen av byen, og det vil også være vakter rundt som er ledet av magistraten. magistraten har ansvar for at valget skal gå skikkelig for seg.
  • Etter valget, er det fritt frem. det er normalt at kongen kvitter seg med en av sine motstandere (det er tradisjon). han vil da bli henrettet offentlig.

Handouts og dokumenter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.