Modahlfamilien

Beskrivelse

Modahlfamilien1 er en familie med svært mange medlemmer. De har en sterk lojalitet til Dahlfamilien og tjener denne familien både personlig og gjennom Dahlfamiliens konsern, TDFS. I TDFS har Modahlene stillinger som arbeidere, tjenere, administratorer, sekretærer og mye annet, men aldri som ledere. Alt tyder på at Modahlene er tilfreds med denne ordningen. Man kan si at Dahlfamilien og Modahlfamilien lever i et nærmest symbiotisk forhold.
Som regel føler Modahlene aller sterkest lojalitet til familieoverhodet. Ingen har den fullstendige oversikten over medlemmene, men det ryktes at alle Modahlene er oppført i den sagnomsuste "Modahlenes Store Bok".

I Sandefjord bor Modahlene stort sett i sin egen bydel, Modahl Hageby. Modahlene jobber i TDFS over hele verden, men mange av dem har sin arbeidsplass ved TDFS hovedkontor, Dahl Millenium Tower

Historie

Ingen vet hvordan Modahlfamilien oppstod eller hvorfor den er så knyttet til Dahlfamilien. Det er bare akseptert at slik er det, og det er allment antatt at denne forhold oppstod på Thorelius Dahl sin tid, eller tidligere. Modahlene har vært trofaste i hele det forrige århundre, men det var en profeti som fortalte at det ville komme en Modahl som ville forråde Dahlfamilien. Dette var den såkalte "Judasprofetien". Det var derfor allment antatt at det var Judas Modahl som ville oppfylle denne rollen2. Men det var Pavelus Modahl som kom til å fylle denne rollen. Man vet ikke om Pavelus er hans rette navn, og det vil vi aldri få vite heller, for hans navn er strøket ut av "Modahlenes Stor Bok".

Modahlene ble rammet hardt i 2011, først av krigen mellom Dahl og Tötenskiold, siden av den store svindelen som utført av Pavelus Modahl som førte til at TDFS gikk konkurs. Dette gjorde at mange Modahler måtte jobbe under umenneskelige forhold. Men Modahlene ble hjulpet gjennom krisen av Gregers Dahl, og de støttet derfor knallhardt opp rundt lederen av Dahlfamilien da han skulle for retten i Bafnsburg.

Kjente Modahler

  • Cæsar Modahl - bestyrer på Hotell Rinnan
  • James Bunn Modahl - tidligere Thor Dahl og Gregers livvakt. Nå sjef for Dahl Security.
  • Jesus Modahl - fra hoffet til Espen Dahl. Død.
  • Mephisto MoDahl - vokteren av Modahlenes Store Bok
  • Morten MoDahl - Kontorsjef i TDFS.
  • Muhammed Modahl - innvandreralibi i TDFS
  • Otta Modahl - tolk og kokk.
  • Pavelus Modahl - Dahlfamiliens nemesis.
  • Pirion Modahl - Fritjof Dahls protege og agent for DPS.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.