Oversikt økonomi, utlegg mm.

Etter at rollespillgjengen gikk over fra avregning etter hvert spill, til balanseregnskap etter den nye metoden, viser følgende tabell under til enhver tid status for avregning, gjeld og avsetninger. Prosedyren for å bruke regnskapet er enkelt: Den som har mest i gjeld til felleskassa bør betale ved neste samling. Når man har hatt utlegg til felleskassa, må hver enkelt oppdateres dette under "Siste samling", med "+" og "-" poster slik at man går i null, og hva innkjøpet gjelder. Revisorene vil oppdatere status NÅ etter hver samling. Står man med "+" har man overskudd. Står man med "-" har man underskudd. Den med mest "-" skal betale neste gang.

Sist oppdatert

 • 4.aug 2014: Overføring og etablering av siden (Harald)
 • 7.aug 2014: Ferdigstilt regnskap for sommersamling (Harald)
 • 9.aug 2014: Kino (+/-105 Harald/FO)
 • 25. nov 2014: Zürich tur (FO +350, Stein +513, M&P -863)
 • 02. des 2014: Kinobilletter Interstellar (FO +480, Stein -120, Tård -120, Harald -120, Anders -120)
 • 30. des 2014: Oppdatert høstspilling (sjekk webside for høstspilling for detaljer)
 • 31. des 2014: Kinobilletter Hobbiten 3 (FO +310, Stein -155, Harald -155)
 • 17. april 2015: Ajourført OOTS innkjøp (FO -339, Stein +1610, M&P -932, Anders -339)
 • 19. april 2015: Ajourført fra vintersamling 2015.
 • 11. juni 2015: Ajourført gave MP( Harald + 2625, (FO, Stein, Tord, Tård, Anders, Rune, Jardar) - 375)
 • 29. juni 2015: Oppdatert vår spilling / utdrikningslag (sjekk webside for vårspilling 2015 for detaljer)
 • 28. november 2015: Oppdatert høst spilling (sjekk webside for høstspilling 2015 for detaljer)
 • 24. februar 2016: Oppgjør Sushi til spillkveld (FO+573, Stein -233, Harald -340)
 • 24. februar 2016: Oppgjør Starwars kino (glemte den i januar) (FO +420, Anders -200, Stein -110, Tård -110)
 • 02. mai 2016: Oppgjør sub (FO -83, Stein +83)
 • 05. mai 2016: Oppgjør vintersamling 2016. Overført. (sjekk webside for detaljer).
 • 09. mai 2016: M&P Setter Jenny+Henning på oss.
 • 28. nov 2016: Jardar betaler 3456,- til Harald.
Hvem STATUS NÅ Status før vintersamling 2016
Harald +1833 +6411
Morten & Pernille -2999 +1597
Finn Olav +1365 +2164
Tord +513 +1585
Tård +1762 -2575
Stein +503 -1276
Anders -2023 -469
Jardar 0 -3456
Rune -954 -954
Jenny+Henning 0 -3027
Totalt 0 0
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.