Regler Skjebnedøgn

Regler for samhandling
Det er første gang skjebneveverene kalles sammen til et møte. Det har aldri vært tidligere kjent at noen slikt har forekommet. Derfor er det også litt usikkerhet om hvem som skal si hva, gjøre hva etc. Det er al tara som har innkalt til et møte, så det er også al tara som har agendaen. Agendaen vil mest sannsynlig formidles gjennom mito. De tre stormesterene er de som styrer skjebneveverene på daglig basis. Derfor er det de som vil styre møtet, etter at mito har satt agendaen, presentert det som skal disktueres etc. Hvis det er noe som skal avgjøres, er det to nærliggende måter å gjøre det på. 1. al tara bestemmer. 2. demokratisk valg. alle som er invitert har i utgpkt 1 stemme hver. Det er mito som har sendt ut invitasjoner, basert på innspill fra al tara. Invitasjonen lyder som følger: "Møt opp på avtalt sted til avtalt tid. al tara". Avtalt sted/tid har blitt gitt til de aktuelle via andre kilder.


Om spillet

Siden ingen kjenner ingen, så vil jeg ikke dele ut noen rolleoversikt før laiven starter. Men jeg vil sende ut en rolle til hver enkelt før laiven. Dette blir en laiv preget av mye personlig agenda, samtaler om hva man skal gjøre videre. og den kommer absolutt til å prege ED kampanjen i trondheim etterpå.

Regler
- Magi finnes i høyeste grad her. to fingre opp og du må gjøre det som sies til deg. de som har magi blir informert.
- snikmord regler, strupekutt og du er død

Kampregler
Følgende kampactions er tillatt:
- Alle har kamppoeng. Hvis man begeynner å slåss vil den med høyest kamppoeng vinne. En kamp må foregå i ett minutt, og hvis det kommer flere til innen den tiden, så vil de kunne inkluderes i kampen. Hvis ikke kan vinneren drepe taperen om han vil. Ved flere på en side legges kampoeng til
- snikmord. backstabbing, vanlig regler
- magi: spesielle regler for de som har det.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.