Regler Paranoia1
Grunnregler:

Kamppoeng:
Dere er alle sindige folk som ikke tyr til vold for å løse konflikter. Skulle noen ha behov for å avreagere litt, vil dere få kamppoeng som
viser hvor flinke dere er til å sloss. Høyeste score vinner og kan svimeslå motstanderen hvis man vil.

Mentalpoeng:
Dere spiller alle høyt utdannede folk med beina godt plantet i bakken, og overnaturlige ting eksisterer selvsagt bare i fantasien til enkle folk. Dere får utdelt mentalpoeng som viser hvor stabile dere er. Ser dere noen (ikke-eksisterende) overnaturlige fenomener, eller opplever traumer (finne et lik, se noen bli drept, overleve et giftangrep), må dere trekke fra et gitt antall poeng. Hver gang du går ned i poeng risikerer du å bli rammet av midlertidig galskap. Kommer du på null blir du permanent gal (men ettersom dette blir en enkel, ligge-i-sofa-og-drikke-øl-laiv regner jeg ikke med at dette blir aktuelt)

Typiske former for galskap:
- Hukommelsessvikt (helt eller delvis)
- Paranoia
- Fobier
- Schizofreni
- Overemosjonell (sinne, sorg, glede, etc)
- Psykose
- Hallusinasjoner
- Osv

Ferdigheter:
Enkelte ting krever en ferdighet for å utføre, f.eks datahacking, skytevåpen, gift, magi, osv. Ingen har fått utdelt ferdigheter ettersom dette strengt tatt ikke er aktuelt i denne laiven og jeg ikke har bestemt hvem som ville ha kunnet brukt dette enda (hvis det hadde vært aktuelt). Men hadde det vært aktuelt ville dere fått utdelt dette på mail senere sammen med kamppoeng og mentalpoeng (men det er det ikke).


Kampregler:

1) Magi:
Ettersom vi spiller i nåtid eksisterer selvsagt ikke magi. Hvis det hadde gjort det vil de vanlige reglene vår gjelde (vise V-tegn for
deretter si kommando). Bruk av magi krever Ferdighet:Magi Obs! Ved bruk av magi (som ikke eksisterer) er det stor sjanse for at
man blir midlertidig eller permanent gal!

2) Skytevåpen:
Dere spiller normale folk som selvsagt ikke går rundt med våpen. Hvis dere hadde gjort det ville ett skudd betydd skade, to skudd betydd død (altså regler ala Hvaler). Ingen grunn til å advare før man skyter; å skyte folk i ryggen er ikke bare lov, men helt normalt (men ettersom ingen har våpen er jo ikke dette aktuelt; dessuten er ingen av dere spesielt voldelige). For å kunne bruke skytevåpen må du ha rett type ferdighet (f.eks Ferdighet:Luftvernkanon).

3) Nevekamp/Kniv:
Normale folk har ikke med seg kniv til en vanlig briefing, så skulle det oppstå krangel (ser for meg at det kan oppstå små disputter rundt rent akademiske uenigheter) vil dere få utdelt kamppoeng etter standardreglene. Hadde noen av dere hatt kniv (men det har dere jo ikke) ville det gitt bonuspoeng og mulighet til å drepe i stedet for å svimeslå. Alle kan bruke kniv.

4) Snikmord (Kniv):
Siden ingen av dere tar med kniv vil det ikke være aktuelt med snikmord. Hadde noen derimot hatt kniv ville snikmord vært tillatt
etter standardregler (ala Sandefjord). Alle kan snikmyrde

5) Snikmord (gift):
Ingen av dere har peiling på gift (men dersom noen hadde hatt det ville dere dødd i fryktelge smerter om dere kjente smaken av
chilipulver eller sitron). Bruk av gift krever Ferdighet:Gift.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.