Regler Esti (Paranoia 3)

Skills:

 • Skills: Viser hvilke spesielle egenskaper en rolle har, og hva det er mulig å be GM om.
 • Kampskills: Sier hvor mye skade man kan gjøre i kamp. Det skal vises tydelig om man har en kampskill eller ikke (overdriv!).
  • Pistol/revolver
  • Kniv
  • Nevekamp

Tre former for skade:

 • Lettere skadet (halte litt noen minutter)
 • Dødelig skadet (dør innen 5 min om det ikke kommer hjelp; kommer det hjelp skal man spille hardt skadd (ligge i ro) i 15 min, så lettere skadet resten av kvelden).
 • Svimeslått (ligge i ro i 5 min, deretter lettere skadet)

Typer kamp i spill:

 • Magikamp (skill: magi):
  • To motstandere hvor A og B har magi som kampskill: Begge blir dødelig skadet
  • To motstandere hvor kun A har magi som kampskill: B blir dødelig skadet og A er uskadet
 • Skytekamp (skill: pistol/revolver):
  • To motstandere hvor A og B har skytevåpen som kampskill: Begge blir lettere skadet
  • To motstandere hvor ingen har skytevåpen som kampskill: Begge blir lettere skadet
  • To motstandere hvor kun A har skytevåpen som kampskill: B blir dødelig skadet og A lettere skadet.
 • Skyting i bakhold: (kan bare benyttes av de som har skytevåpen som kampskill)
  • Blir man skutt i bakhold blir man dødelig såret.
 • Knivkamp (skill: kniv)
  • To motstandere hvor A og B har kniv som kampskill: A og B blir lettere skadet
  • To motstandere hvor ingen har kniv som kampskill: A og B blir lettere skadet
  • To motstandere hvor kun A har kniv som kampskill: B blir dødelig skadet og A lettere skadet.
 • Kniv i bakhold (kan bare benyttes av de som har kniv som kampskill)
  • Blir man stukket i bakhold blir man dødelig såret.
 • Nevekamp (skill: nevekamp)
  • To motstandere hvor A og B har nevekamp som kampskill: Begge blir lettere skadet
  • To motstandere hvor ingen har nevekamp som kampskill: Begge blir lettere skadet
  • To motstandere hvor kun A har nevekamp som kampskill: A kan svimeslå (banke opp) B
 • Nevekamp i bakhold (kan bare benyttes av de som har kniv som kampskill)
  • Blir man slått ned i bakhold blir man svimeslått i ca 5 min.
 • En som kan magi vil alltid vinne over en som har pistol (men vil bli overmannet av to)
 • En som har pistol vil alltid vinne over en som har kniv (men vil bli overmannet av to)
 • En som har kniv vil alltid vinne over en som har bare never (men vil bli overmannet av to)

Forgiftning (skill:gift)

 • Kun personer med Gift som kampskill kan benytte gift.
 • Salt i blå poser = arsenikk, sitronkonsentrat i gul flaske = cyanid
 • Kjenner man en intens smak av salt eller sitron blir man dødelig såret. Hvis smaken er så svak at man er i tvil, er giftdosen for svak.

Andre regler:

 • Blått lys: Du ser noe overnaturlig. Vær på vakt!
 • Rødt lys: Du ser noe overnaturlig som gjør deg redd!
 • Rødt, blinkende lys: Du ser noe overnaturlig som gir deg panikk (prøver å stikke av så raskt du kan)!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.