Nytt dødsfall på Hotell Rinnan

Nytt dødsfall på Hotell Rinnan

For to dager siden, den 13.august, ble det rapportert om et nytt dødsfall på Hotell Rinnan. Dødsfallet føyer seg i rekken av mange tilsvarende hendelser de siste to årene, tilsammen nå godt over 20 slike hendelser. Befolkningen på Hvaler er bekymret for at en massemorder går løs på øya. Lensmann Peder P. Pungstad Jr. sier derimot at situasjonen er under kontroll:

Vi utfører en parallell etterforskning av disse litt over tyve hendelesene, så vi har situasjonen under kontroll. Det viktige her er å se hendelsene i sammenheng. Det er ingen umiddelbar grunn til å tro at det ligger noe kriminelt bak dette, bortsett fra de tre som døde av øksehugg i hhv. hode og mage. Alle de andre hendelsene kan ha naturlige forklaringer. Jeg og min assistent er innom disse litt over tyve sakene ukentlig, og har den siste tiden prioritert å komme i bunns i disse her. Det er bare et tidsspørsmål før vi har en god forklaring på disse dødsfallene. Inntill videre ber jeg alle på Hvaler om å ta det med ro, og holde seg unna hotellet om mulig.

Det er derimot ikke alle som ser negativt på dødsfallene. Låssmed Birger Beskesmed sier at pågangen til å installere nye låser på dører og vinduer er stor.

Ja, nå har je hatt over 20 kunder ukentlig i flere måneder nå, så jeg skal itte klaga. Det er synd at så mange har daua, klart det, men je kjenner ingen tå dem, pg alt i alt er detta det beste som har skjedd geskjeften min sia tyskerne kom og bygde fengslet her på Hvaler og arresterte halvparten tå folka på øya her etter massaskren på Rinnan hotellet under krigen

Hvaler lokalavis beklager også å meddele om at det siste offeret var Fritjof Gassemann, som hadde ansvaret for den lokale radioen her på Hvaler. Borgermester Biff Beskerud anser lokalradioen som såpass viktig at han har engasjert storbonde og selvutnevnt sjef for østre Hvaler, Per Grylterud, som vikarierende radioansvarlig inntil Fritjof evt. skulle komme tilbake, eller en ny permanent erstatter blir funnet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.