Sandefjord arbeiderblad september 2011

Sandefjord arbeiderblad: Etter at Sandefjord arbeiderblad skrev om de lokale forholdene ved MoDahl camp 1 for noen uker siden har det tydeligvis blitt fart på sakene i Dahl ledelsen. Teltleiren ved kaia er helt forsvunnet, når vi spør om hvor Mo-Dahlene har tatt veien blir vi pekt i retning av en adresse i det finere villastrøket i Sandefjord.

Vel fremme ved adressen blir vi møtt av et helt annet syn enn for noen uker siden. Den eminente villa Gregers med sine 40 mål parkanlegg har blitt konvertert til en moderne teltleir med det siste av moderne utstyr. Smilende MoDahl'er vandrer mellom teltene og til og med inn i den store villaen.

Vi blir invitert med inn i villaen i en av de store ballsalene der hundrevis av MoDahler sitter og spiser lunsjen sin, det er ingen kebablukt å spore her. Arbeiderbladet har lurt på hva som skjedde med luksusrestauranten Atlantic Dahl Selskapslokaler som plutselig stengte dørene forrige uke, og her finner vi svaret, kokkene betjener nå en hærskare av MoDahler som villig gaffler i seg det som kommer på bordet.

Vi slår av en prat med hovmester Hellstrøm MoDahl om hva som har skjedd de siste ukene. Han forteller med tårer i øynene om hvordan et eksemplar av Sandefjord arbeiderblad ble smuglet inn på Djeveløya av en MoDahl som helst vil forbli anonym. "Det var siste mulighet! Vi hadde et håp i Sjefen Sjøl, han Gregers, han er den eneste som tenker på oss MoDahler!" Og resultatene lot ikke vente på seg, med fare for eget liv fikk den tapre MoDahlen smuglet ut ordre fra Gregers. "Han overgikk alle forventninger! Plutselig en dag rullet det hundrevis av lastebiler med teltutstyr ned til oss på kaia og tok oss med hit! Tenk å åpne sitt eget hjem for oss! Dessuten ryddet han opp i kebabkontrakten og du kan jo høre med en av funksjonærene hvordan arbeidssituasjonen har blitt!"

Vi går ut i salongen igjen der et skift akkurat har kommet inn og hviler ut etter dagens strabaser. Vi får en prat med Martin MoDahl fra økonomiavdelingen, han forteller villig om hva som har skjedd de siste ukene. "Sjefen ordnet opp, velsignet være Gregers!" Han må tørke en tåre før han fortsetter. "Ikke nok med at han åpnet sitt eget hus og hage for oss som har blitt hjemløse etter Tötenskiolds herjinger!" Han spytter på bakken. "I tillegg åpnet han Rica Dahl Hotel i Stavern for alle oss funksjonærer som har blitt uten kontorer. Og for å sortere papirene fra ruinene har vi nå fått hjelp av to cruiseskip fra konsernet. De fungerer som kontorer for de lagene som skuffer papirer ut fra ruinene og sorterer dem. Så blir de sendt videre til oss som jobber fra Stavern."

Idet vi skal til å gå støter vi på James Bunn Mo-Dahl, han ser stresset ut som før, men det er en større ro over ham. Han roser også den tapre MoDahl'en som smuglet Sandefjord arbeiderblad inn til Gregers så han kunne ta affære. Det er imidlertid en sak vi ikke har fått svar på enda og vi spør James Bunn, hva skjedde egentlig med kanin saken? "Den saken er droppet fra rettsystemet. Det var en overivrig advokat som gikk for langt i sin iver. Jeg har personlig forsikring fra Gregers om at advokatene kjørte den saken på eget initiativ. Gregers sendte også ut et eget brev til MoDahl'ene der han roste dem for innsatsen etter de tragiske hendelsene og ba om unnskyldning for sine advokater som tråkket dem på tærne med den pinlige saken."

Til slutt en siste sak, det ser ut som om MoDahlene nå nærmest forguder sin fengslede leder Gregers, vi spurte flere av dem hva de nå tenker om den kommende rettssaken. Det er foruroligende meninger som kommer frem: "Gregers er uskyldig!" "Vi har aldri fått noen regning, hvordan kan de da begjære oss konkurs? Det er ikke riktig!" "Jeg har hørt at det er Tötenskioldene som står bak begjæringen!" "Jeg har hørt at Tötenskioldene vil ha en Tötenskiold som dommer!" "Hva? Hvem har bestemt det?" "De bestakk dommerne i tingretten, alle har nye villaer og er på ferie nå!" "Det er urettferdig!" "Så Tötenskioldene fremsetter et falskt krav, bomber regnskapskontoret så vi ikke kan bevise vår uskyld og skal i tillegg dømme rettssaken selv!!!" "Gregers kan ikke finne seg i det!" "Væpna revolusjon nå!" "Vi finner oss ikke i det!" "Gregers er uskyldig!"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.