Nytt liv til dødsdømt monumentalbygg

Didrik Dahl går inn med betydelige midler for å redde en av Sandefjords mest kjente bygninger, sinnsykeasylet Thorelius Minne.

I dag gikk startskuddet for restaureringen av Thorelius Minne, det gamle sinnsykeasylet som Thorelius Dahl fikk bygget i 1933. Tomten som bygningen ligger på er idyllisk plassert rett ved innseilingen til Sandefjord Havn, og området ble i fjor omregulert til boligformål av kommunestyret i SB. Rune Dahl ønsket opprinnelig å rive Thorelius Minne og bygge luksusleiligheter med tilhørende marina, men etter det SB kjenner til har hans sønn Didrik Dahl, visedirektør i TD FS, nå overtalt ham til å frede bygningen. Kommunestyret har allerede omgjort vedtaket fra i fjor.

Når SB dykker ned i saken for å finne ut hvilke planer Didrik har for bygningen, viser det seg at ingen vet noe om dette, eller ønsker å si noe. I teknisk etat får vi opplyst om at reguleringen for området er til behandling, og at de ikke kan si noe om det på nåværende tidspunkt. På byggesakskontoret får vi vite at de har mottatt en søknad om både innvendige og utvendige endringer, og at endringene er godkjent av både bygningssjef og antikvar, men at dokumentene som
inneholder selve beskrivelsen og plantegningene ser ut til å være korrupte og kopien i arkivet dessverre er blitt utsatt for betydelige vannskader, da det ser ut til at noen har veltet en kaffekopp over alle tegningene og dokumentene.

SB reiste på befaring til byggeplassen, som er blitt fullstendig skjult av presenninger, også ovenfra. Rundt gjerdet var det utplassert flere personer i overall og solbriller. Disse så ut til å kun ha til oppgave å passe på at ikke uvedkommende nærmer seg byggeplassen. Det lyktes ikke SB å få en gløtt innenfor presenningen.

SB har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Didrik Dahl, men uten å lykkes. Da SB ringte til Greh\gers Dahl for å få hans kommentar, var svaret: "Frede Thorelius Minne fra rivning? Jeg har ikke hørt noe om noen riving. Eller ombygging for den sakens skyld. Kan noen vennligst fortelle meg hva i heite huleste som skjer her? Konrad!!!"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.