Sommersamling 2008
2008_1.JPG

18-20 juni samlet gjengen seg for første gang på Finn Olavs hytte på Søndre Sandø på Hvaler. Denne samlingen markerte flere viktige begivenheter. Det var første gang at Leonora deltok på en laiv. Det var første gang Stein arrangerte laiv. Og det var den lengste laiven som Harald hadde arrangert til da, og markerte overgangen fra "kongen-er-død" intrigelaiver til noe større. Og noen, i alle fall Finn Olav, pionerte med kostymer.

Om vi i ettertid kan se tilbake, var det trolig her galskapen startet for alvor. Etter at Thor Dahl, ParaNOIA og Rinnan er slått sammen til en setting, kan man si at sagaen startet her.

18 juni
Stein debuterer som laiv-GM med scienfiction minilaiven Ved Ka!. Møtet mellom de to fraksjonen i bakken opp til hytta, etablerte hos naboene det varige inntrykket at Bjørnsons hytte er et sted hvor det skjer merkelige ting fra tid til annen.

19 juni
Rinnan 1: Hotell Rinnan markere nå starten på en stor laivsaga. Laiven etablerer hotellet som en av de dødligste stedene i Norge, og vi hører om slekten Rinnan, som senere skulle utvides til Dahl-Rinnan.

leonora.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.