Thor Dahl Familieselskap (TDFS)
Thor Dahl Familieselskap (TDFS)
{$caption}
Type: Finanskonsern
Dannet: 1865
Leder: Gregers Dahl (direktør)

Beskrivelse

  • Hovedkontor: Sandefjord, Norge
  • Direktør: Gregers Dahl
  • Visedirektør: Didrik Dahl
  • Styreleder: Elfrid Dahl
  • Styre: Stein Dahl (nestleder) + tre medlemmer som ikke er valgt

Avdelinger

Navn CEO VCEO
TDFS Norge Gregers Dahl Benny Dahl
TDFS Asia og Oceania Anne Dahl Matilde Dahl
TDFS USA/Vest-Europa Stein Dahl Basse Dahl
TDFS Sør Amerika Jokka Dahl Rinnan Fritjof Dahl
TDFS Afrika Espen Dahl Barry, Birger og Borger
TDFS Øst Europa Lulu Dahl Rinnan -
TDFS Olje & Gass Elfrid Dahl -
TDFS Mineralutvinning Anita Dahl -
TDFS Turisme Berit Dahl -
TDFS Elektronikk - -
Strategic Planning Didrik Dahl
Juridisk Avdeling Gorm Fendel
Marketing Phillipe Pluron Plumier
Dahl Security (DS) James Bunn Modahl
Economy Vidar Grytten
Personell Jern Liv Ralla
IT Sinus Torvalds

Eierforhold

TDFS er en Stiftelse, opprettet av Thorelius Dahl i 1942, hvor han overførte alle aktiva fra firmaet TDFS og oppløste det, samt sin egen personlige formue og forumene til de fleste av familiemedlemmene. Denne stiftelsen eier seg selv, slik at ingen familiemedlemmer kan arve selskapet eller dets verdier. Stiftelsen er underlagt de vedtektene som Thorelius Dahl formulerte i 1942 og som senere ble revidert av Gregers i 2011 og styres av et familiestyre som utgår fra vedtektene.

Familiestyret

Statuttene

Historie

Hovedartikkel: Thor Dahl FS historie

Hovedkontoret

Hovedkontoret var tidligere Dahl Millenium Tower, men denne ble ødelagt av Tötenskioldene. I kriseperioden ble Aris gamle bunker benyttet.

Nyheter

Dokumenter

Se også

Galleri

TDFSlogoA.jpg
TDFSlogoB.jpg
TDFSlogoC.jpg
logo flagg vimpel

Kart

[[html]]
 <iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=no&amp;t=p&amp;source=embed&amp;msa=0&amp;msid=215431095609079308779.0004777949091fe658a9a&amp;ll=46.800059,16.523438&amp;spn=82.997276,149.414063&amp;z=2&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Vis <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=no&amp;t=p&amp;source=embed&amp;msa=0&amp;msid=215431095609079308779.0004777949091fe658a9a&amp;ll=46.800059,16.523438&amp;spn=82.997276,149.414063&amp;z=2" style="color:#0000FF;text-align:left">Thor Dahl FS</a> i et større kart</small>
[[/html]]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.