Dahl familien fortsatt i varetekt

(VG, 2011): Gregers og Didrik Dahl som tidligere i år ble tatt i arrest for antakligvis svindel og korrpusjon sitter fortsatt i varetekt. Økokrim og Kripos har nå forlenget varetekten med to måneder grunnet streik og ferieavvikling i politiet

Politiet har stilletiende gått ut med en pressemelding hvor de annonsere at varetekten til de to høytstående lederene i Dahl familien, Gregers og Didrik Dahl, forlenges med to måneder. Ifølge politiet er årsaken til forlengelsen at tiltalen mot Dahl familien ikke er klar ennå grunnet flere forhold. Gregers og Didrik Dahl må altså belage seg på ytterligere noen måneder i fengsel uten å vite hva de er tiltalt for.

Karsten K. Kringle, som leder etterforforskningen av Dahl familien, har informert VG at han beklager tregheten i saken, men at generalstreik blant vaskehjelpen i politiets lokaler har utløst flere tilfeller av støvallergi hos politiets ansatte, noe som har gitt mer sykemeldinger enn planlagt. Ifølge VGs kilder er staben som etterforsker Dahl familien nå på konferanse på Tenerife de neste 4 ukene, noe som ytterligere forsinker saken.

I tillegg kommer ferieavviklingen i juni og juli, generalstreik generelt og askeproblemet på Island. Vi regner med at tiltalen skal være klar i løpet av sensommeren. Vi bruker dagene her på tenerife så effektivt som mulig, og prøver å presse inn noen arbeidstimer mellom lunsj og middag., sier Karsten K. Kringle fra sin feriehytte på Tenerife.

Gregers Dahl er for tiden holdt varetektsfenglset på Djeveløya utenfor Tronheim.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.